Huisregels

Home staat voor huisregels, deze gelden voor iedereen. Ook u thuis heeft huisregels dus ook bij Steenbergen massage.

* In de praktijk gaan we respectvol met elkaar om.

* Aangezien er geen wachtruimte is, gelieve niet meer dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

* Hygiëne spreekt voor zich.

* Er wordt u gevraagd uw ondergoed aan te houden.

* De praktijk is niet aansprakelijk voor evt. schade / vermissing van eigendommen van de client.

* Contra indicaties zijn: koorts, ontstekingen op de plaats waar gemasseerd word.

* U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.

* Gelieve contant te betalen i.v.m. afwezigheid van een pin automaat.

* Bij verhindering 24 uur van te voren uw afspraak annuleren of verplaatsen.